Wyniki analizy spalania:

  • Zawartość wilgoci  6,28%
  • Zawartość popiołu 0,62%
  • Ciepło spalania 19 605 kJ/kg
  • Wartość opalowa 18 376 kJ/kg

Formularz zamówienia